zaterdag 17 juli 2010

De geloofwaardigheid van de overheid

Maart 2010

De muur was niet alleen de muur. Achter de muur lag de Todesstreifen met greppels om auto’s tegen te houden, met mijnenvelden en met Selbstschußanlagen, de Kolonnenweg voor de voertuigen van de grenspolitie en zelfs anti-tank blokkades.
Drüben, jenseitz der Mauer gab es die sozialistiche Freiheit … voor Ien van den Heuvel, voor Paul Rosenmuller, voor Jan Marijnissen en al die andere zogenaamde fatsoensrakkers.
De burger, het volk werd gevangen gehouden en geknecht.

(Uit: Verscheurd, Paul Zornig, 2005)

Wanneer we spreken over de overheid, is het van belang om goed te definiëren wat dan die overheid is ...
Spreken we over de regering (of b&w), het parlement (of gemeenteraad) of de ambtenarij (of de mensen die ambtenaar zijn in uitvoerende instanties)?

Bij overheid denk ik niet aan de ambtenaren die het vuilnis ophalen, de agenten die onze steden en straten beveiligen, de docenten die leerlingen begeleiden, de mensen die werken in de zorg en andere uitvoerende ambtenaren en trendvolgers ... ofschoon deze bevolkingsgroep wel een niet te onderschatten machtsblok vormt

Mijn definitie van overheid zou zijn:
“de regering, in het zadel gehouden door een meerderheid in het parlement, ondersteund door departementaire ambtenaren”

Over die overheid heb ik wel een mening ...

De overheid is overwegend
- paternalistisch
- geld verslindend
- incestieus
en dat ga ik uitleggen

Hans van Mierlo is ons net ontvallen, maar hij was erg voor directe verkiezingen, burgemeesterverkiezingen, districten stelsel, een systeem waarin kiezers hun vertegenwoordigers kunnen aanspreken
Dat, het aanspreken van onze volksvertegenwoordigers, laat staan het aanspreken van ministers, is in het huidige systeem onmogelijk
Onze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen partijen, niet de mensen in het land
Partijen wier programma´s worden geschreven door bestuurders, door partij-bonzen, in de Haagse achterkamers, door mensen wier doel lijkt te zijn macht te hebben, te besturen en slechts zelden werkelijk geld verdiend hebben
We hebben regeringen die bestaan uit partijprominenten, die niet gehinderd door enig gebrek aan kennis van zaken, geacht worden beleid te ontwikkelen ... als enkel voorbeeld noem ik de ministers van OCW en hun departementen, die in de loop van de afgelopen 30 jaren er alles aan hebben gedaan om het onderwijs te verstrikken en te verstikken in de meest absurde regels en beleidswijzigingen ,,, om dat wanbeleid ben ik na 15 jaar ook UIT het onderwijs gestapt
Ik ervaar de overheid overwegend als arrogant, machtwellustig en parternalistisch
Ik mag, als het aan de overheid ligt, nu geen sigaret meer roken in een donkerbruine kroeg, straks geen BigMac meer eten, over een paar jaar waarschijnlijk ook geen Coca Cola meer drinken
De overheid beperkt iedere keuzevrijheid voor weldenkende burgers, met regels om uitwassen binnen de perken te houden, met regels waardoor de burger zich gevangen gaat voelen, alsof we in de DDR leven of in de USSR van voor 1989
Dat is ook niet raar, want de meerderheid van de ambtenaren stemt PvdA, SP, GL en dat zijn partijen die hun roots in Oost-Europa hebben, in het Oost-Europa van voor Gorbatchov en Andropov
Ik noem een voorbeeld: GL is ontstaan uit CPN, PSP, PPR, EVP, GL-leider Rosenmuller was hardline communist
Ik zwijg maar beter over het verleden van Jan Marijnissen (Mao-ist)
Politici, met name zij op links, hen die ik conservatief wens te noemen, draaien alle kanten op, enkel en alleen om MACHT te krijgen, niet voor het volk, wel voor de partij, enkel voor eigen belang
In essentie liegt de overheid het volk voor ... neem de hypotheekaftrek ... onze (?) overheid vertelt ons keer op keer hoeveel de overheid betaalt voor deze belastingregel, terwijl zij in feite zouden moeten zeggen dat ze minder geld binnen krijgen door deze regel
Als voorbeeld ... ik, ik betaal bakken vol belastingen en premie, ik betaal alimentatie, ik betaal hypotheek, ik betaal bijtelling voor de lease auto waarmee ik in de file sta & het enige dat de overheid wil, is mij zwaarder belasten vanwege mijn bruto salaris ,,, om om om hun kiezers te pleasen met leuke geschenken, en om daarmee meer stemmen te winnen

Nee, ik heb niets te melden over CDA, CU, SGP, PvdD ... maar ze zijn even tekenend voor verzuiling en eigenbelang als PvdA, GL en SP

Nee, ik durf niet te zeggen dat PVV verboden moet worden, hoewel ik (in tegenstelling tot hoe ik Pim Fortuyn percipieerde) ernstige afkeer heb jegens Wilders en zijn manier van doen

Vooralsnog denk ik dat de overheid geld wil halen, van mensen en bedrijven die werkelijk geld verdienen, om dat geld uit te geven aan eigen hobbies, om stemmen te winnen en daarmee zichzelf in het zadel te houden ...
... het top-voorbeeld daarvan is wel dhr Cohen die op kosten van wachtgeld partijleider van de PvdA speelt, nadat hij een onbetaalbare kuil onder Amsterdam heeft laten graven (lekker weg, voor iemand hem persoonlijk aanklaagt)

De overheid kenschetst zich
door gebrek aan respect voor mensen en ons regels op te leggen om ons in hun keurslijf te houden
door uitgeven van heel veel geld aan ministeries die waanzinnig veel geld besteden aan plannen en voorstellen waar geen mens op zit te wachten
door gebrek aan daadkracht, bij voorbeeld door 40 jaar te ontkennen dat allochtone landgenoten ofwel een plek moeten krijgen danwel naar hun thuisland moeten worden gestuurd
door voortdurend geld te willen halen bij mensen en bedrijven, waar werkelijk geld verdiend wordt, om (ik noem slechts een voorbeeld) 3 tv-zenders te bekostigen die helemaal bol staan van STER-reclame en onzinnige programma´s (boer zoekt vrouw) of linkse propaganda (DWDD, P&W, Buitenhof)

De overheid is voor mij volstrekt ongeloofwaardig

Geen opmerkingen:

Een reactie posten