zaterdag 23 oktober 2010

De toestand in de 2e Kamer der Staten Generaal

In de de 2e kamer der Staten Generaal hebben zo´n 10 partijen zitting, met fracties die zeggen het volk te vertegenwoordigen, maar feitelijk alleen maar bezig zijn elkaar in de haren te vliegen.
Partij 1 en 2 zijn het met elkaar eens over onderwerp A, maar oneens over B; derhalve kunnen zij niet met elkaar samenwerken, laat staan gezamenlijk één kabinet ondersteunen.
Dat A van wezenlijk belang is voor ons land en B nauwelijks ter zake doet, is daarbij van geen belang; het gaat immers om het belang van de partij en haar leden, haar gehoopte achterban.
De burger, de kiezer doet er feitelijk niet meer toe & erger: de kiezer, de burger wordt door partij 2 veroordeeld, als er een regering komt, met steun van partij 1.
Kamerleden van partij 3, met enkele discutabele standpunten, worden ondertussen door de rechter voor de rechter gesleept, omdat rechters uiteindelijk ook een andere partij dan partij 3 aanhangen.
Politiek is een poppenkast geworden, enkel bedoeld om politici en ambtenaren aan het werk te houden, om de maatschappij en de verdere ontwikkeling van de samenleving dwars te zitten.
Ik wens alle politici een vredig zwitserleven-einde, liefst in een ver buitenland, zodat burgers van Nederland geen last meer van hen hebben.

Overigens ben ik van mening dat U ook mijn vorige blog dient te lezen: KLIK hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten