zaterdag 23 oktober 2010

Koffietijd in de Salon van Marx

Ze noemen zich links, soms socialistisch, soms progressief, soms sociaal-liberaal, die partijen die zichzelf in het leven heben geroepen, om het eigen belang te dienen, om het belang te behartigen van bevolkings delen die niet voor zichzelf willen zorgen, om anderen de kolen uit het vuur te laten halen, te laten betalen en desnoods te laten bloeden.
Het socialisme is een in zichzelf gekeerde en mens-onderdrukkende ideologie, die het volk ondergeschikt maakt aan het systeem; met uitzondering van de personen die draaien aan de knoppen van dat systeem, de partijleiding en hun secondanten.
Het socialisme ontaardt uiteindelijk, overal waar het in de praktijk gebracht is of wordt, tot mensonterende situaties, waarvan de Goelag (overigens een acroniem voor hoofddirectoraat voor opvoedings- en werkkampen) in de voormalige Sovjet Unie, de Haftanstalt Hohenschönhausen (waar de Stasi zonder vorm van proces tegenstanders van het DDR-regime gevangen hield en martelde) en de Securitate (de veiligheidsdienst en het persoonlijk leger van Nicolai Ceausescu in Roemenië) slechts exemplarische voorbeelden zijn. Wie heeft meegekenen en meegeluisterd naar de documentaires over de verjaardag van de socialistische partij van Noord-Korea zal begrijpen hoe socialisme er in de praktijk uitziet.
Socialisme staat of valt met de macht van het opperste gezag van en vooral in de partij. Om dat gezag te verwerven en in stand te houden, richt een socialistische partij ondersteunende instanties op, zoals een veiligheidsdienst (KGB, Stasi, Securitate), zoals een omroepvereniging (VARA) en zo meer. Dergelijke instanties hebben ten doel de zaligmakende boodschap te verkondigen en iedereen die anders denkt, zwart te maken en uiteindelijk uit het maatschappelijk verkeer te elimineren. Bovendien worden via deze instanties bestaande instituties geinfiltreerd en uiteindelijk geïncorporeerd in het systeem; goed voorbeeld daarvan is hoe in Nederland de gehele publieke omroep grotendeels bevolkt wordt door linksdenkende propagandisten; erger is dat ook al onze ministeries vooral bevolkt zijn met strohalmen uit linkse gelederen.
Dat macht geen eeuwigheidswaarde heeft, blijkt bijvoorbeeld als de PvdA geen leider meer heeft, nadat Wouter Bos heeft moeten vluchten vanwege zijn ontkennen van een financieel-economische crisis en vervolgens zijn handelen bij het redden van deze en gene bank.
Dat een socialistische partij opbloeit onder leiding van een sterke leider en in een strak, streng, beknellend en eng regime, bewijst de glorietijd van de SP onder leiding van Jan Marijnissen.
Iedereen die zichzelf links, of socialistisch, of progressief, of sociaal-liberaal noemt, zou bij iedere verkiezing toch nog eens moeten nadenken voor wie of wat hij/zij de stem uitbrengt ...
Op de PvdA, de partij van Wim Kok die tegen graaien was tot hij zelf kon graaien (en helaas geldt zulks voor iedere PvdA bestuurder)
Op het Groen-Links van Paul Rosenmöller, die lid was van de maoïstische Groep Marxisten-Leninisten/Rode Morgen (en nu goud geld verdient als programmamaker en als lid van een eindeloze rij commissies)
Op ... de lijst kan makkelijk uitgebreid worden, maar dan wordt dit verhaal te lang.
De kern van dit betoog is dat al die zich links noemende partijen en politici helemaal niet links zijn, maar zich enkel op grond van zogenaamd linkse idealen zich over de ruggen van de gewone mens een uitzonderingspositie willen verwerven, enkel en alleen uit puur eigen belang.
Een stem op Cohen is goed voor zijn pensioen en gaat ten koste van arbeiders en hun werkgelegenheid en hun vrijheid.
Wie "Das Kapital" (Marx, versie al dan niet bewerkt door Engels) tranponeert naar het huidig tijdgewricht, zal tot de conclusie komen dat het behoudende, bij tijd en wijle oer-conservatieve denken van onze linkse partijen niet bijdraagt aan de ontwikkeling van onze samenleving, zal daarentegen concluderen dat het linkse denken tot een dramatische ondergang van de samenleving leidt, waarin mensen wegkwijnen in armoede en vervuiling.
De moderne samenleving leeft dankzij grote en kleine bedrijvigheid. Een overheid moet die bedrijvigheid vooral faciliteren en natuurlijk ook controleren. Dat heeft zelfs de Chinese overheid begrepen.
De tijd dat linkse partijen de dienst uitmaken, voorschrijven wat de bevolking moet doen en mag denken is definitief voorbij.
Democratie en Den Haag hebben niets meer met elkaar vandoen!

Overigens ben ik van mening dat:
*politici, zoals Wilders, niet aangeklaagd dienen te worden om enkel hun (in sommige ogen onwelgevallige) mening
* den Uyl ongelijk had, toen hij stelde dat iedere arbeider recht heeft op een eigen auto
* de salarissen en belastingaangiften van Pauw, Witteman, v Nieuwkerk, Polak, alsmede van alle andere TV coryfeeën openbaar gemaakt dienen te worden
* de publieke omroep geminimaliseerd dient te worden tot (nationaal) 1 tv zender en 3 radio zenders, zonder reclame of sponsoring, met slechts één zendgemachtigde onder toezicht van de 2e kamer en vooral zonder spelletjes en zonder muziek op radio-1

-dixi-

1 opmerking:

 1. Best knap, die 4 meningen aan het eind zijn helemaal congruent met de rest van het stukje... non-consequential en irrelevant.
  * of iemand aangeklaagd dient te worden, daar ga jij niet over (ergo: gratuite)
  * jij had ongelijk toen jij stelde dat dit een uitspraak is van Joop den Uyl (namelijk van Adolf Hitler)
  * openbaarmaken van salarissen en belastingaangiften ga je pas eisen als je eerst zelf het goede voorbeeld hebt gegeven (wij wachten af)
  * er is echt geen enkele reden te verzinnen om naast 1 publiek televisienet 3 (drie) publieke radiostations in de lucht te houden (doorpakken is niet je forte)

  BeantwoordenVerwijderen