zondag 27 maart 2011

De volgende wereldoorlog gaat niet om OLIE maar om WATER

Radio Apeldoorn presenteert: De Paul Zornig Show
Aflevering 5 * 2 april 2011 * 20-21 uur

Op de website IkVerbind.NL van de Stichting Globaliseringscentrum las ik (o.a.) de acht P´s. Eén van die P´s staat voor PLANEET
Wij kunnen niet zonder de grondstoffen die deze planeet ons biedt. En we kunnen niet zonder een goed klimaat, schoon water, voldoende energie en een gezond milieu. We dienen anders om te gaan met ons afval. De Millenniumdoelen geven aan wat menselijk schijngedrag teweeg heeft gebracht en hoe groot de noodzaak is tot herstel. De mens, de planeet en het milieu kunnen veel voor elkaar betekenen. Er liggen kansen op het gebied van duurzame producten, diensten en processen. Wij onderzoeken die met elkaar.

Wat te weinig mensen zich werkelijk realiseren, is dat wij leven dankzij hetgeen onze aarde ons geeft.
Een auto kan alleen gekocht worden, van geld dat verdiend is; dat geld wordt niet verdiend door een kantoorklerk of een wiskundedocent, dat geld wordt gegenereerd door wat de aarde ons geeft: planten, bomen, fruit, groente, granen, koeien, varkens, schapen, gevogelte ... voedsel is het startpunt van onze economische keten
En dat voedsel, de flora en de fauna, niets groeit zonder WATER
Daarom gaat de volgende wereldoorlog niet om OLIE maar om WATER

Wij, de mensen, wij hebben allerlei middelen ontwikkeld en wij zetten allerlei middelen in om ogenschijnlijk optimaal gebruik te maken van hetgeen de aarde ons te bieden heeft; maar feitelijk buiten wij onze aarde uit, putten wij de natuurlijke bronnen van het leven uit en zijn wij zo onverstandig om het voor leven onontbeerlijke water ernstig te vervuilen
WATER wordt schaars, althans schoon water, het water dat aan de oorsprong staat van ons leven

Hoe houden wij onze planeet heel?
Wat doe jij eraan om onze planeet leefbaar te houden?
Hoe moet ons denken & doen veranderen, als we willen overleven?

Dat is het thema van De Paul Zornig Show op 2 april 2011.

Een uur lang interactieve radio rondom het thema ONZE PLANEET & Ons Rentmeesterschap, een thema waarover iedereen zijn/haar eigen gedachten heeft. En die mening kun je laten horen, via de telefoon, email, facebook en twitter.
Bel daarom tijdens de uitzending naar (055)5401978
Twitter naar @paulzornig
Mail naar paul.zornig@live.com

Luister en doe mee, want De Paul Zornig Show is van jou en gaat om jou!

Radio Apeldoorn is te beluisteren via
FM: 107,1
Kabel: 93,1
Internet: http://www.rtv-apeldoorn.nl


PS
* de plaat die je liever niet op de radio had willen horen, kun je aanvragen via paul.zornig@live.com, met naast titel/artiest ook de reden waarom je die plaat echt nooit meer wilt horen
* volg @paulzornig op Twitter, Paul Zornig op Facebook, stuur je mail naar paul.zornig@live.com en praat mee over het thema van de week, door tijdens de uitzending te bellen naar (055)5401978.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten