maandag 29 april 2013

De OV-heid steelt graag, vaak, veel, perfect

Aan
De Directie van De Nederlandse Bank
De Nationale Ombudsman

L.S.,

Als braaf burger en geplukt belastingbetaler, besloot ik onlangs om vanwege een binnenlandse reis, een OV-chipkaart aan te schaffen.
Ik beschik weliswaar over een lease-auto, waarvoor ik gedurende de looptijd van het contract 125% van de nieuwwaarde aan belasting afdraag aan de rovende overheid, maar die auto gebruik ik niet voor privé-gebruik.
Privé reis ik per OV.
Nu had ik dus, vanwege een reisje naar Vlieland een OV-chipkaart aangeschaft. Ja, aangeschaft, want de OV-creditcard krijg je niet voor niets!
Ik zal u niet lastig vallen met alle omwegen, die kennelijk nodig zijn, om een gepersonificeerde OV-kaart aan te schaffen en op te laden. Het onderliggende systeem is kennelijk bedacht door een niet volledig bij zinnen zijnde ambtenaar, die volgens oud-communistisch gebruik het normaal vindt dat je drie keer naar een automaat moet gaan, om online aangeschafte producten te activeren.
Zelf in Pyong Yang werkt automatisering beter!
Ik val u lastig vanwege de brutale diefstal waarvan ik de dupe ben geworden; waarvan waarschijnlijk dagelijks tienduizende reizigers de dupe worden.
Ik reisde op 21 april, van Apeldoorn naar Harlingen-Haven, per trein, een reis die volgens de website van de NS €21,40 kost. En inderdaad, bij online bestellen, of bij het kopen van een ticket op het station, wordt €21,40 aan de reiziger in rekening gebracht.
Voor dezelfde reis collecteert de firma OV-chipkaart evenwel €23,84 van mijn OV-creditcard, steelt dus €2,44 van mij, voor eigen gewin. Pure diefstal door zichzelf verrijkende ambtenarij!
De firma OV-chipkaart fungeert als bank met haar creditcard-product, is tussenpersoon tussen reiziger en vervoerders. Als bank dient de firma OV-chipkaart zich te houden aan fatsoensnormen en gedragscodes.
De reiziger stort vooraf (!) tegoed op rekening van de firma OV-chipkaart en de firma trekt torenhoge rente op de tegoeden die zij beheert. Als reiziger mag ik dus verwachten dat de firma OV-creditcard de exacte reiskosten van mijn tegoed afschrijft & geen cent meer!
De firma OV-diefstal verwijst mij naar de vervoerders, om daar te klagen, maar
-a- ik heb met de firma OV-chipkaart een overeenkomst, niet met de vervoerders
-b- de afschriften van de OV-chipkaart maken het geheel nog veel ondoorzichtelijker (de heenreis A´drn-Lwr´dn kost €19,60, de terugreis €18,74)(voor de reis Lwr´dn-HarlingenH vv zijn de verschillen even onbegrijpelijk; €4,24 vs €5,10)
De overheid, de firma OV-chipkaart, de vervoerders stelen!
En daar moet ogenblikkelijk een einde aan te komen!
Ik verzoek u daarom om
-1- een diepgaand onderzoek in te stellen naar de diefstal door OV-chipkaart
-2- tot de uitkomsten van het bij "1" genoemde onderzoek alle financiële activiteiten van OV-chipkaart op non-actief te stellen
-3- vanwege het bij "2" genoemde alle bij de OV-chipkaart gestorte tegoeden aan alle OV-chipkaart-houders terug te storten
-4- vanwege de door mij emotionele en fysiek geleden schade, de firma OV-chipkaart een schade vergoeding aan mij, ter hoogte van €1.000.000,= op te leggen.
Ik verwacht uw reactie per omgaande, uiterlijk binnen 24 uur, en ik neem bij voorbaat aan dat u instemt met het bij "4" genoemde.

Paul Zornig
namens het Nederlandse volk

bijlagen:
screenshot NS-website .. reiskosten Apeldoorn-Harlingen Haven
screenshot OV-chipkaart .. afgeschreven reiskostenGeen opmerkingen:

Een reactie posten