zaterdag 18 januari 2014

Apfelzorniger Nachrichten - 2014 - 015Vanmiddag komt de EUropese Commissie in spoedberaad bijeen, op dringend verzoek van Olli Rehn. Hermann von RompEU had het spoedberaad liever uitgesteld, vanwege de speciaal voor hem georganiseerde orgie met de meisjes van K3, in La Roche. Studio 100 organiseert graag orgastische feestjes voor Hermann von RompEU en zijn vazallen, sinds door Brussel wordt bepaald wie wanneer op welke TV-zender in beeld gebracht mag worden.
De meisjes hadden zich speciaal voor Hermann geschoren en hadden ook heel pikante lingerie gekocht. En van RompEU had een voorraad viagra laten invliegen, naar dat kasteel in La Roche. Maar Olli was heel persistent en dreigde zelfs aan de pers te lekken dat ... nou dat kan ik niet schrijven, omdat Olli zijn zin kreeg en derhalve niets heeft gelekt.
Wat is er aan de hand?
De regering van Platland aan de Noordzee heeft besloten om de aardgasproductie in de noordelijke buitengebieden omlaag te schroeven. Dat is slecht nieuws voor EUropa en het zoveelste symptoom van onbehoorlijk bestuur, door de regering van Platland aan de Noordzee.
1- EUropa heeft dat aardgas nodig, om met korting te leveren aan landen die wel vriendelijk voor EUropa zijn,
2- door de gasproductie terug te schroeven komt de waarde van het aandeel Koninklijke Olie onder druk te staan en Olli Rehn heeft een behoorlijke stapel aandelen SHELL in zijn aandelenmandje,
3- door de gasproductie terug te schroeven ontvangt de Platlandse schatkist een miljard minder aan inkomsten, loopt het begrotingstekort schrikbarend op,
4- door bovendien een miljard compensatie te betalen aan de noordelijke buitengebieden, loopt het begrotingstekort nog schrikbarender op!
Olli Rehn heeft de hele vrijdag geprobeerd om Jeroen Dijsselbloem te bereiken, maar Jeroen nam de telefoon niet op, omdat Jeroen ook niet weet hoe hij Olli het aanstaande failliet van Platland moet uitleggen. Bijgevolg is Olli des duivels en derhalve eist hij harde maatregelen om de Postzegel aan de Noordzee en haar regering en haar bevolking een lesje te leren; een lesje dat die Platlanders nooit zullen vergeten!
Vanmiddag vergadert de EUropese Commissie over het onderstaande pakket van maatregelen:
a- een boete voor Platland aan de Noordzee, ter hoogte van een miljard, als straf voor het zich niet houden aan de door de EU opgelegde begrotingsdiscipline,
b- het onder water laten lopen van de noordelijke buitengebieden, zodat die domme boeren daar ophouden met hun gezeur over het gescheur & zodat de gaswinning in die buitengebieden gewoon door kan gaan,
c- het starten van proefboringen naar aardgas in de bodem onder het rioolputje van de westerse samenleving, in het bijzonder onder de grachtengordel, omdat daar door wetenschappers veel gebakken lucht wordt vermoed,
d- een verbod op partijen zoals de #PVV en de #SP, die volharden in hun verzet tegen de EUropese Dictatuur.
De uitkomst van het spoedberaad is vanochtend vroeg al uitgelekt: Platlanders gaan bloeden!

Als je je wilt bemoeien met de situatie in Apfelzornig, als je wilt ingrijpen in de gebeurtenissen in mijn dorp, kun je altijd contact opnemen met mij,
- via TWITTER: @paulzornig
- of per MAIL: info@paulzornig.nl

En zie: www.paulzornig.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten