zondag 19 januari 2014

Apfelzorniger Nachrichten - 2014 - 016Frühschoppen, het hoogtepunt van iedere zondag, begint onmiddellijk nadat de kerk uit is. Vroeger begon het Frühschoppen al eerder, voor die Apfelzornigers die niet ter kerke gaan. Maar onder dwang van Klaas van Staan, heeft Willem moeten besluiten dat de deur van zijn kroeg pas mogen opengaan als de kerkgangers het huis van hun god hebben verlaten.
Een en ander neemt niet weg dat Klaas van Staan en Harrie Bummaar meestal als eersten bij Willem aan de bar zitten. Meestal, maar vandaag niet. Niet omdat zij niet als eerste bij de deur zijn van het café van Willem, wel omdat er een mededeling aan de deur is gespijkerd: "heden besloten bijeenkomst, alleen voor NPO-leden!"
NPO-leden? Bummaar en van Staan kijken door het raam de kroeg binnen. Grutter, Rumour, tante Greet en anderen die inmiddels ook zijn gearriveerd voor hun zondag´s bier, kijken door het zijraam naar binnen om te zien wat er in hun stamkroeg gaande is.
Op de stamtafel staat een vaas vol rode rozen, aan de muren hangen posters van de PvdA, rondom de stamtafel zitten de voorzitters van de omroepverenigingen, samen met de voorzitter van de raad van voorzitters van de omroepverenigingen.
Willem heeft het druk, er wordt veel gedronken en de snacks zijn ook niet aan te slepen. Gelukkig heeft Willem de dochter van de groenteboer weten te bereiken, om hem te komen helpen in de bediening.
"O, wat een lekkere tieten", roep de voorzitter van de NCRV als hij Hester ziet.
"Dan heb jij haar kut zeker nog niet gezien", interrumpeert de voorzitter van de EO.
De voorzitter van de KRO kijkt de andere kant op en denkt terug aan zijn vakantie in Thailand.
"Lekkere kont", probeert de voorzitter van MAX nog, om het plaatje compleet te maken.
En dan neemt de voorzitter van de raad van voorzitters van de omroepverenigingen het woord.
"Het is dus heel simpel! We doen nog één keer een ledentelling en de uitslag van die telling zit in deze envelop. Uit de uitslag van die telling zal blijken dat systeemvijanden zoals Powned en WNL geen zendtijd meer krijgen. Of jullie zendtijd krijgen, hebben jullie zelf in de hand! Als jullie zorgen voor goede uitslagen bij de GR- en de EP-verkiezingen in 2014, mogen jullie blijven. Niet alleen nu, maar voor altijd.
Goede uitslagen bij verkiezingen, zijn uitslagen waarin de PvdA de winnaar is.
Mijn opdracht aan jullie is dus de NPO in te zetten om de PvdA-propagandamachine te ondersteunen. Zorg dat de vijanden van de NPO zwart gemaakt worden, zorg dat onze vrienden van de PvdA in het zonnetje gezet worden! Alle zendtijd is dus voor Samsom en Spekman, zodat zij het stemvee kunnen uitleggen dat alleen een stem op de PvdA een stem is voor mijn toekomst. En mijn toekomst is jullie toekomst! Denk daar maar eens goed over na."
Er is geen discussie, er is geen rondvraag. De voorzitters van de omroepverenigingen en de voorzitter van de raad van voorzitters van de omroepverenigingen verlaten de kroeg door de achterdeur, waar hun bolides met chauffeur staan te wachten. En voor Willem de voordeur van zijn café van het slot haalt, rukt hij de PvdA posters van de muur en gooit hij de rode rozen bij het grofvuil.

Als je je wilt bemoeien met de situatie in Apfelzornig, als je wilt ingrijpen in de gebeurtenissen in mijn dorp, kun je altijd contact opnemen met mij,
- via TWITTER: @paulzornig
- of per MAIL: info@paulzornig.nl

En zie: www.paulzornig.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten