donderdag 6 februari 2014

Apfelzorniger Nachrichten - 2014 - 023Er is wel vaker spektakel, in Apfelzornig!
Zo was laatstelijk nog ene Spekman op bezoek, om een lezing te geven, "nivelleren, moet je leren".
En eerder deze week stormde ene Plasterk de kroeg binnen, om afluisterapparatuur weg te halen, dat volgens hem ooit was aangelegd door agenten van de Stasi, in stopcontacten, in verlichtingsarmaturen, achter de stortbak in het toilet en waar dies meer zij.
Nivelleren is een feest & afluisteren doen we in Apfelzornig nooit illegaal.

Nu is er een nieuw spektakel, in Apfelzornig.
Inwoner Spriet heeft een nieuwe politieke partij opgericht, waarmee hij in gemeenteraden, het europees parlement en in een later stadium tweede en eerste kamer een nieuw geluid wil laten horen en een machtsfactor van betekenis wil spelen. Vanavond heeft burger Spriet een propagandabijeenkomst, pardon, een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van Apfelzornig en dus is het druk, in het café op het dorpsplein.

De Partij voor het Gras is, aldus de woorden van Spriet, opgericht om tegengas, tegenwind en tegengeluid te geven aan alle traditionele pluche-hangers in de diverse volksvertegenwoordigingen. Zittende politici zijn tegen alle vernieuwingen en Spriet is daar tegen. Spriet en zijn Partij voor het Gras zijn vóór, voor een beter leven voor grassprieten. De rechten van grassprieten worden al sinds eeuwen met voeten getreden, niet alleen door wandelaars, maar ook en erger door voetballers met noppen onder hun schoenen. Het feit dat grasmaaien (ooit door de zeis, later door maaiers) nog steeds niet bij wet verboden is, bewijst hoe moordadig lokale, regionale, landelijke en europese overheden omgaan met de elementaire rechten van de grasspriet. En dan is er nog vee, dan zijn er nog runderen die gras bijten, gras kauwen, gras in hun lepmagen tot moesmaken en, hoe vreselijk, uiteindelijk verteren.

In de uitgangspunten van de Partij voor het Gras kan iedereen lezen, op de website van partijleider Spriet. Die uitgangspunten worden op die website vertaald in een aantal heldere en duidelijke speerpunten ...
* algeheel verbod op voetbal en andere grassporten,
* levenslange gevangenisstraf voor grasmaaiers,
* deportatie van burgers met grasallergie naar de Sahara,
* opsluiting van grasetend vee in megastallen,
* gratis kunstmest voor ieder gazon.

Er is wel vaker spektakel, in Apfelzornig!

Als je je wilt bemoeien met de situatie in Apfelzornig, als je wilt ingrijpen in de gebeurtenissen in mijn dorp, kun je altijd contact opnemen met mij,
- via TWITTER: @paulzornig
- of per MAIL: info@paulzornig.nl

En zie: www.paulzornig.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten