zaterdag 14 maart 2015

een klein, miezerig mannetje

;mean ;vicious ;nasty ;cunning ;low ;sharp ;shrewd ;sly ;vile ;false ;slippery ;underhand ;bad ;foul ;offensive ;indecent ;secretly ;jarring ;scurvy ;falsely ;ribald ;behind ones back ;malicious ;covert ;secretive ;sneaky ;on sly ;sneakily ;behind someone's back ;furtive ;covertly ;in secret ;concealed ;clandestine ;sneaking ;stealthy ;on the sly

Al op school was hij een irritant, achterbaks ventje.
Ik herinner mij nog heel goed wie mij verraadde, toen ik de bordkrijtjes uit het geschiedenislokaal had ontvreemd (verstopt in een prullenbak, alsof dat zo erg is).
"Hij heeft het gedaan!" gilde Lexje, "Paul heeft de krijtjes verstopt!"
De docent had de krijtjes nog niet gemist, maar veroordeelde mij ogenblikkelijk tot een enkele reis naar de afdelingsdirecteur.
En die ene keer dat ik mijn huiswerk niet had gemaakt, omdat mijn vader met een hartaanval in het ziekenhuis was opgenomen, stond Lexje al voordat de les was begonnen bij het bureau van de docent, met het advies om mij een essay te laten schrijven over het belang van kunsthistorie in de moderne samenleving.
Het feit dat Lexje een klein, miezerig mannetje was, compenseerde hij in de gymnastieklessen door tijdens balspellen zijn tegenstanders pootje te haken als de docent net even de andere kant op keek. Hij lachtte heimelijk in zijn vuistje, die keer dat ik op de brancard werd afgevoerd naar het ziekenhuis, met een gebroken enkel.
Bij wiskunde en natuurkunde verzekerde Lexje zich altijd van een plek naast Femke, het lelijke maar slimste meisje van de klas. Zij vond dat prachtig, lekker, fijn, dat er een jongen naast haar wilde zitten; hij had het nodig om niet alleen het huiswerk maar ook de proefwerken van haar te kunnen overschrijven.
Tijdens een schoolfeest wilde Femke zoenen met Lexje. Hij wilde niet, maar hij moest wel. Hij had immers zijn zetel naast Femke nodig, om ooit een diploma te kunnen halen. Ze smaakte naar rotte vis, maar voor een zetel doet Lexje alles.
Na de diplomauitreiking heeft Lexje naaktfoto´s van Femke opgehangen, op de deur van de school, op het advertentiebord van de supermarkt, op de abri in de straat waar Femke destijds woonde. Onder die foto´s stond haar telefoonnummer, dat je moest bellen als je gratis gepijpt wilde worden.
Enige dagen later belde Lexje Femke nog even op, om haar te zeggen dat hij die foto´s van haar in het bushokje had gezien, dat hij ernstig teleurgesteld was dat zij zich zo prostitueerde en dat hij daarom alle contact met haar wilde verbreken.
*
Heel veel jaren later is Lexje nog steeds dezelfde, alleen noemt hij zich nu Alexander.
Hij heult nu als humanist met islamisten en jihadisten, die historische monumenten te gronde richten, die vrouwen ophangen omdat zij zich hebben laten verkrachten, die homofielen onthoofden omdat zij homofiel zijn, die mensen met een andere menig afslachten omdat dat door de islam is voorgeschreven, die democratie kort en klein willen maken omdat overal ter wereld de sharia ingevoerd dient te worden.
Het irritante, achterbakse ventje heult met een achterlijke religie omdat hij stemmen nodig heeft, omdat hij zetels nodig heeft, omdat hij eerst premier van Nederland en daarna president van de EU wil worden!
En waarom wil hij dat?
Omdat hij vroeger van zijn moeder op zijn billen kreeg, als zijn bordje pap niet had leeggegeten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten