zaterdag 7 maart 2015

GematigdOmdat ik ook niet de kwaadste ben, deel ik mijn gematigde visie op de gematigde islam graag met alle gematigde Nederlanders.

De Nederlandse burgerij - met name christenen, joden, humanisten en atheïsten - moet het gezonde verstand hervinden en inzien dat de meeste moslims vredelievende wereldburgers zijn die een gematigde islam aanhangen. De gematigde islam is de enige wereldgodsdienst die vrede en geluk voor alle wereldburgers nastreeft, die alle wereldburgers een godvrezend leven gunt, ter meerdere ere en glorie van Allah.
Mohammed, de profeet heeft de gematigde moslims de weg gewezen, een doel gegeven. Gematigde moslims willen en zullen alles doen om hun geluk te delen met ongelovigen, om de ongelovigen te leren Allah te gehoorzamen zoals de koran dat voorschrijft.
De manier waarop gematigde moslims en hun gematigde religie door burgers, door politici en door de overwegend anti-islamitische pers wordbejegend is ronduit weerzinwekkend. Moslim-mannen en hun vrouwen die al 40 jaar in Nederland wonen, worden met de nek aangekenen, omdat zij nog steeds geen Nederlands spreken. Moslim-jongens die genieten van hun eerlijkverdiende uitkering, worden zonder uitzondering weggezet als tuig, omdat zij af en toe wat zwart bijverdienen, omdat zij af en toe een kraak plegen en omdat zij drugs verkopen aan burgers die daar dringend behoefte aan hebben. En moslim-meisjes worden gedwongen onderwijs te volgen, zaken te leren die zij niet hoeven te weten om een goede moslim-vrouw te worden.
Vanwege alle misstanden in de samenleving waarmee moslims worden geconfronteerd, moet de Nederlandse burgerij meer begrip tonen en oplossingen bieden. Het wordt tijd dat met name christenen, joden, humanisten en atheïsten gaan inzien hoezeer moslims slachtoffer zijn van verderfelijke systemen zoals democratie en kapitalisme, socialisme en liberalisme.
Christelijke waarden en normen hebben 600 jaar geleden al geleid tot grof geweld jegens de islam, in oorlogen tegen vreedzame moslimbroederschappen in het midden en het verre oosten. Sindsdien is er niets verbeterd en worden moslims overal op aarde gediscrimineerd door het door joden en christenen gedomineerde imperialisme.
Nu islamitische helden hun leven riskeren om in Syrië en Irak een veilige haven te creëren voor goedgelovige moslims voor wie in de westerse samenleving geen plek lijkt te zijn, richten de ongelovigen weer al hun pijlen de vredelievende islam. Vredelievende, onschuldige burgers worden door westerse F16´s gebombardeerd om het enkele feit dat zij moslim zijn.
Het is daarom goed te zien hoe moslimvriendelijke ongelovigen van D66, GL en PvdA de handen ineen slaan, om vanuit hun socialistische broederbond steun te geven aan vredelievende moslims die een gematigde islam aanhangen. Zij - D66, GL en PvdA - begrijpen dat er van de islam en de moslims geen gevaar valt te duchten, dat het vooral christenen, joden, humanisten en atheïsten zijn die de wereldvrede al zoveel eeuwen en telkens weer in gevaar brengen.
Hoewel rechtgeaarde moslims van mening zijn dat meisjes onderwijs onthouden moet worden, dat vrouwen hun man op gepaste afstand en onvoorwaardelijk dienen te volgen, dat vrouwen die zich hebben laten verkrachten gestenigd moeten worden, dat afvalligen met stokslagen gedood moeten worden, dat homofielen opgehangen moeten worden, dat vrijheid van meningsuiting is voorbehouden aan ayatollah´s en imam´s, heeft de Nederlandse burgerij niets te vrezen van de gematigd islam.
Pas als moslims in Nederland in de meerderheid zijn, zal de democratie worden afgeschaft en de sharia worden ingevoerd. Dan zal er vrede zijn voor iedereen, omdat iedereen zich dan moet bekeren tot de islam.
Ik wens u allen veel geluk, met die gematigde islam.

2 opmerkingen: