dinsdag 10 maart 2015

WIND = Gebakken LuchtIn grote paniek belde Bram van Ojik mij op, of ik een plan had, om aardbevingen in de provincie Groningen en rondom Woerden te voorkomen en hem en zijn vrienden aan de grachten van Amsterdam toch van voldoende energie te voorzien. "Geld is geen probleem," aldus de GL-hoofdman, "er liggen bergen subsidies klaar en als er te weinig geld beschikbaar zou zijn dan worden alle directe en indirecte belastingen per onmiddellijk verdubbeld, wordt de hypotheekrente-aftrek afgeschaft en wordt eigen vermogen afgepakt."
"Doe iets met WIND," gilde het stalinistische varkentje nog, voordat ik de telefoon in een emmer zoutzuur tot stilte bracht.
Uit diepgaand onderzoek is gebleken dat Groningers en Woerdenaren geen windmolens in hun achtertuin wensen, dat het niet islamistische deel van de volgelingen van Bram Oink-Oink tegen een windmolenpark op de Veluwe wenst, omdat aardvarkens en wilde zwijnen niet kunnen slapen bij het geluid van windmolens.
In hetzelfde onderzoeksrapport lees ik ook wie, welke belangen heeft in de windmolenindustrie. Als dat in de krant of op TV zou komen, zou er geen GroenLinks meer over zijn. Maar gelukkig hebben PvdA, D66 en GL alle media in handen, dus kan Bram van Ojik rustig slapen.
Maar goed en haast ... er moest een plan komen om iedereen tevreden te stellen: energie zonder aardbevingen in de provincie en energie zonder windmolens in de achtertuin.
Het antwoord ligt altijd in de vraag verscholen: aardbevingen in de stad en windmolens in de voortuin!
Aldus stuurde ik mijn plan naar Bram van Ojik, de geitenwollensokken communist, die iedereen arm wil maken ter meerdere ere van Marx en Lenin en die vooral zijn eigen zakken wil vullen, met PGB´s, met zorgtoeslagen en met zijn aandelen in de windmolenindustrie.
HET PLAN
Breek de bouwval aan de Amsterdamse grachten af ... al die grachtenhuizen, daar gaat meer energie uit dan er ingepompt kan worden en hun bewoners rijden Mega-MUV´s; waar ooit die bouwval aan de grachten stond, daar kun je torenhoge windmolens neerzetten; op de Dam (waar toch niemand wil komen) daar kun je veilig een grote, heel grote kerncentrale neerzetten.
Echte Nederlanders (zij die niet tot de grachtengordel-elite behoren, geen GL-lid zijn, werken voor hun inkomen) zullen een dergelijke renovatie van het rioolputje van de westerse samenleving met luid applaus begroeten.
Meer windmolens dus, maar dan wel in het centrum van Amsterdam om energie te halen uit gebakken lucht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten