zaterdag 19 december 2015

Planeconomie en Onderwijs? Onwijs!

Eerder deze week volgde ik via NPO-Politiek24 het debat over het voorstel om studenten collegegeld te laten betalen voor studieonderdelen die ze werkelijk (gaan) volgen, in plaats van een lump sum per studiejaar ongeacht het aantal vakken dat zij wel of niet volgen.
Dat voorstel is een logisch voorstel en past naadloos in het huidig tijdsgewricht.
Wij, althans dat deel van de bevolking dat niet is blijven plakken in de wereld van vóór 1989, wij zijn immers allang gewend aan 'pay per view', dankzij Netflix, Blendle en Vice. Waarom zou ik moeten betalen voor een dienst (een televisieprogramma over een boer die een vrouw zoekt, een krantenartikel waarin iedereen die anders denkt dan Lodewijk Asscher wordt uitgemaakt voor fascist, een college over de ontstaansgeschiedenis van het socialisme) waarvan ik geen gebruik wens te maken.
JASPER van DIJK, JASPER van de SP ziet dat uiteraard heel anders!
Als rechtgeaard socialist ageert JASPER tegen het in zijn ogen neo-liberalistische en dus verwerpelijke voorstel om stiekem marktwerking het onderwijs in te sluizen. Want, aldus van DIJK, het gevolg van dit voorstel zal zijn dat het bekostigingsstelsel van hogescholen en universiteiten uit de rails zal lopen.
Ik herhaal: JASPER van DIJK zegt dat studenten collegegeld betalen om de bekostiging van het onderwijs overeind te houden. Het gaat JASPER van de SP niet om kwaliteit van onderwijs, om eisen en behoeften van studenten, maar om BAANGARANTIE voor versleten docenten!
Dat is géén NIEUWS.
In de jaren 80 van de vorige eeuw werkte ik in het voortgezet onderwijs, het decennium daarna in het hoger onderwijs.
Ik herinner mij de leraren die leerlingen als een vervelende bijkomstigheid in hun bestaan ervoeren, die oprecht meenden dat de school er was voor hen, voor de docenten en dat leerlingen die onaangepast gedrag vertoonden weggestuurd dienden te worden.
Ik herinner mij de docenten die niet konden begrijpen dat hun studenten op zaterdag in de supermarkt werkten, in plaats van extra tijd te besteden aan hun studie en zich verder te bekwamen in topologie, in groepen en ringen of in euclidische meetkunde.
Onderwijs is conservatief, even conservatief als het neo-communistische gedachtengoed van de SP.
JASPER van DIJK is exemplarisch voor het planeconomisch denken, dat niet door Marx en Engels, maar dankzij Stalin en Mao de hersencellen van de Linkse Elite ernstig heeft aangetast:
"Om het bekostigingsmodel van het hoger onderwijs in stand te houden, dienen studenten gehoorzaam en braaf, trouw aan de partij, dankbaar voor de geboden gelegenheid, colleges te volgen zoals dat door de heilige studiegids wordt voorgeschreven!"
Ik neem aan dat JASPER van de SP burgers gaat verplichten een abonnement op Vrij Nederland te nemen, opdat dat archaïsche weekblad alsnog een weekblad kan blijven. Want niet alleen docenten die prachtig kunnen vertellen over Goehte of Shakespeare, maar ook het socialistische journaille dient aan het werk gehouden te worden.
En ik vermoed dat Emile Roemer en Ron Meyer eerdaags hun voorstel lanceren om bakkers en brood te gaan subsidiëren, zodat net als toentertijd in de DDR een broodje 5 cent kost; vorig jaar, dit jaar, volgend jaar en de jaren daarna: 5 cent. Dat scheelt ook lastige vragen in een debat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten