vrijdag 11 december 2015

Taalverwarring

Nee, ik bedoel niet spraakverwarring, noch taalverruwing.
En ik wil het ook niet hebben voor het feit dat steeds meer Nederlanders (zelfs parlementariers, nieuwslezers en schrijvers) niet meer weten wanneer zij 'als' of 'dan' moeten bezigen, 'reden' en 'oorzaak' verwarren, dus ook 'waarom' gebruiken als 'waardoor' bedoeld is (en omgekeerd), dat 'wat' gebruikt wordt wanneer 'dat' op zijn plek is, noch wil ik u lastig vallen met het feit dat een aantal mensen enkelvoud is en dat een groot percentage van de mensen dat niet lijkt te weten.
Over 'je kan', 'je ken', 'hun zijn' en 'ons hebben' zwijg ik liever.

Taalverwarring, dus.
Ik wil hieronder een lijstje van taalverwarrende woorden met lezer dezes doornemen, opdat zij, hij en ik voortaan begrijpen wat met die woorden wordt bedoeld.

Bezuiniging
Onze overheid gebruikt het woord 'bezuiniging' bij voorkeur en voortdurend om 'lastenverzwaring' voor burgers en bedrijfsleven aan te kondigen. Als politici, met name linkse politici willen bezuinigen, is het gevolg dat burgers en bedrijven verder worden uitgemolken door middel van hogere belastingen.
En als de overheid gaat bezuinigen, worden meer ambtenaren benoemd om al die additionele belastinginkomsten uit te geven aan dingen die er niet toe doen of aan een organisatie (in casu de EU) waar geen weldenkend mens ook maar een cent zou willen geven.

Subsidie
De Linkse Elite spreekt van 'subsidie' als burgers en bedrijven gemaakte kosten in mindering brengen op hun bruto inkomen/resultaat bij het bepalen van hun PTI (pre-tax-income). Het mooiste voorbeeld daarvan is wel de zogenoemde 'villa-subsidie', zoals de Linkse Elite de hypotheekrente-aftrek pleegt te noemen. Het feit dat een burger géén belasting hoeft te betalen over inkomen dat de burger feitelijk niet heeft, dat noemt die Linkse Elite subsidie, terwijl er feitelijk sprake is van minder inkomsten voor de overheid, omdat de overheid wil dat de burger veel en te veel betaalt om een dak boven het hoofd te hebben.

Investering
Ik heb altijd begrepen dat je geld investeert, om vervolgens geld terug te verdienen, bijvoorbeeld doordat dividend wordt uitgekeerd. In Nederland investeert de overheid in windmolens, in gebakken lucht, in praatgroepen en in moskeeën. In Amsterdam wordt geïnvesteerd in een cursus hoofddoekjes knopen, in theedrinken met de imam, in het begeleiden van twee-paspoortige Marokanen uit de derde generatie bij het aanvragen van een uitkering. In Den Haag wordt geïnvesteerd in windmolens, die meer kosten dan wat ze ooit zullen opleveren en die bovendien het landschap vervuilen. Als onze overheid investeert, dan weet je zeker dat er heel veel geld wordt weggegooid.

Toeslag/Korting
Onze belastingdienst is kampioen taalverwarring!
Als ik een toeslag krijg, dan vrees ik dat ik moet bijbetalen! Maar mijn moeder van 91 kreeg een zorgtoeslag en dat hield in dat zij geld kreeg, geld kreeg van de belastingdienst! Weliswaar moest mijn moeder die toeslag vervolgens weer terugbetalen, maar ze had toch even genoten, van die toeslag,
Heb jij ook een arbeidskorting? Ik wel en dan ben ik dus doodsbang dat ik gekort wordt op mijn inkomen. Maar bij nalezing van de wet blijkt dat die arbeidskorting een vorm van .... subsidie is (zie hierboven), een schande, een beloning omdat ik werk, een baan heb.

Vluchtelingen
Ik denk niets meer, maar ik zie veel. Ik was in een AZC (goedbetaalde opvang, €100 per dag per persoon) en vond daar voornamelijk jonge mannen, deserteurs, jihadisten uit heel veel landen. Waar onze overheid en de publieke omroep spreken over 'vluchtelingen', bedoelen zij asieltoeristen die enkel en alleen naar Nederland komen, omdat in Nederland alles gratis is! Als asieltoerist krijg je een huis en een uitkering. En als asieltoerist hoef je ook niet je eigen wc schoon te maken, want alles wordt geregeld voor asieltoeristen in Nederland.

Vredelievende Islam & Gematigde Moslims
Lieden die spreken over moslims en islams, over gematigd en vredelievend, zonder dat zij de koran hebben gelezen, schreeuwen hard, brutaal en scheldend vanaf de barricades dat alle andersdenkenden fascisten zijn, nazi´s zijn.
Feit is dat de islam geweldadig is, uitnodigt tot mensvijandelijk terrorisme en dat de meerderheid der moslims in blinde domheid die achterlijke religie onvoorwaardelijk gehoorzaamt.
De Linkse Elite omarmt nochtans die 'Vredelievende Islam & Gematigde Moslims' en flikkert alle vrouwenrechten, alle homorechten, alle mensenrechten over de heg, in de modderpoel. Want als neo-communist valt er nu winst te halen, met moslim-stemmers, om de Nederlandse welvaart verder kapot te maken.

Het lijstje is nog veel langer, maar ... de lezer is het lezen waarschijnlijk al moe!

Ik schreef ooit op een schoolbord: "wiskunde is leuker als je denkt!"
De leerlingen lachten mij uit, want het is natuurlijk 'leuker dan'...
Nee, ALS je denkt, DAN is wiskunde pas echt leuk!
Maar inderdaad, jullie zijn vast veel slimmer 'dan' ik.

En jullie weten dus ook dat er altijd een 'reden' is, 'waarom' ik iets ga doen, dat er altijd een 'oorzaak' is, 'waardoor' er iets gebeurd is.
Jullie weten ook dat een aantal mensen mij niet begrijpt (enkelfout!) en dat een groot percentage van mijn lezers mijn woorden met het grootst mogelijke plezier leest (enkelfout!).

En WAT je nog moet weten, DAT kun je hier beluisteren: Koot & Bie

https://www.youtube.com/watch?v=GL_RGoJ7PSw

2 opmerkingen:

  1. taalverwarring of moedwillige taalverkrachting?

    Ambtenarentaal lijkt wel met opzet precies het tegenovergestelde te betekenen van wat in de omgang gebruikelijk is.

    Wat taalverarming betreft: mensen weten ook niet meer wat samengestelde woorden zijn en gaan steeds meer dingen uit elkaar schrijven, waarschijnlijk met het idee dat te lange woorden niet meer begrepen worden.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Oh, wat heerlijk om weer eens behoorlijk Nederlands te lezen. Graag zou ik het ook weer eens willen horen!

    BeantwoordenVerwijderen