maandag 20 maart 2017

BRIEFJE aan cvdm@cvdm.nl

Lectori Salutem

Met stijgende verbazing heb ik in de laatste jaren, maanden, weken en dagen gekeken en geluisterd naar de uitzendingen van onze, met belastinggeld betaalde, publieke omroep (npo).
Zonder enige schaamte vervuilt de npo de publieke ruimte met eenzijdige, linkse, extremistische propaganda.
Onschuldige burgers worden dagelijks en voortdurend lastiggevallen met PvdA nieuws, PvdA propaganda, PvdA minachting en overig ziekmakend geblaat.
En op momenten waarop de PvdA even met de bek vol tanden staat, vullen SP en GroenLinks de opengevallen ruimte op met ongeneerde propaganda voor links en tegen de hardwerkende burger.
Mij dunkt dat NOS, NTR, VARA, KRONCRV, POWNED langdurig en voortdurend alle regels hebben overtreden, door zich te laten gebruiken als spreekbuis van links en op te hitsen tot geweld tegen beschaafde en hardwerkende burgers.
Ik dacht en hoopte dat uw organistie, Commissariaat voor de Media, een vinger aan de pols zou houden, erop zou toezien of zendgemachtigden zich aan de regels van fatsoen zouden houden.
Maar u kijkt voortdurend weg, zelfs als Linda de Mol reclame maakt voor haar imperium middels een afslankvlogje, in diverse npo-programma´s, t/m het nos-journaal.
Toegegeven: 45 jaar geleden gaf u Felix Meurders een boete, omdat hij ongeoorloofd met de nieuwslezer communiceerde.
Sindsdien bent u ijselijk stil, ondanks alle linkse bagger, linkse propagana, links populisme en links extremisme die de npo over de belastingbetaler heen stort.
Wat doet u eigenlijk, met al uw collega´s, op kosten van de belastingbetaler, de hele werkdag?

Dit gezegd hebbende, verzoek ik u vriendelijk een diepgravend onderzoek te doen naar alle (ik zei: alle) uitzendingen die via de npo in de huiskamer belanden en vervolgens gepaste maatregelen te nemen.
Ik zal deze brief doorgeleiden naar de leden van de tweede kamer en naar de regering.
Wij zien uw reactie gaarne tegemoet.